Spring til indhold

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug

Arkiv

Referat 2021

20220317 Ref. gen. fors. Brandsbøl

Referat 2023

Hej

Her er referat af generalforsamlingen 2023.

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug
Referat af generalforsamling 2023-03-30 på Den tyske Skole.
1. Valg af dirigent: Herman blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Valg af referent. Charlotte blev valgt
3. Bestyrelsens beretning. Cristine aflagde beretning, som blev godkendt.
4. Gennemgang af foreningens regnskab. Welm fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
5. Indkomne forslag. Ingen modtaget.
6. Valg til bestyrelsen: Allan Lassen blev valgt. Marie spørges om hun vil fortsætte. Bestyrelsen
konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.
7. Valg af suppleanter. Terese er suppleant og formodes at fortsætte. Der mangler en suppleant.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter for et år ad gangen. John og Herman fortsætter.
9. Æblelundens fremtid. Fortsættes. Flere bord-bænkesæt er en udviklingsmulighed. Fodboldmål i
holdbar udgave. Welm fortsætter med at slå græs i 2023.
10. Evt. Facebook: Kis (ønsker at være udenfor bestyrelsen) og Allan undersøger, om der kan startes
noget på Facebook, så arrangementer kan synliggøres.
Ref. Charlotte 2023-04-03
Bilag 1: Bestyrelsens beretning
Bilag 2; Regnskab 2022

Regnskab Bylaug 2022

 

 

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Kalender

<< mar 2024 >>
mtotfls
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31